Kommunikation


Socker och bly skapar strategier och material som lyfter verksamheter, positionerar varumärken och ger människor information på ett berikande, roligt och lättbegripligt sätt. Extern kommunikation måste utgå från mottagarens behov och intressen för att få genomslag, tror vi. Därför jobbar vi mycket med det som kallas för content marketing. Vi skapar ett varierande innehåll till såväl analoga som digitala kanaler.

 

Vad vi gör:

Copywriting

Content till WEBB och sociala medier

Foto

Ljudproduktion och podcast

Layout